Постанова уряду про правила ведення державного банку даних про дітей, які залишилися без піклування батьків, і здійснення контролю за його формуванням і використанням (частина 3)

55

Зміст:

 • Облік відомостей про громадян Російської Федерації, які постійно проживають на території Російської Федерації і бажають взяти дитину на виховання у свою сім’ю

Частина 1 Частина 2

Правила затверджені постановою уряду РФ
№217 від 04 квітня 2002 року

Облік відомостей про громадян Російської Федерації, які постійно проживають на території Російської Федерації і бажають взяти дитину на виховання у свою сім’ю

 • Документування інформації про громадянина Російської Федерації, який постійно проживає на території Російської Федерації і бажає взяти дитину на виховання у свою сім’ю (далі іменується – громадянин), та ознайомлення громадянина з інформацією про дітей, які залишилися без піклування батьків, що знаходяться в державному банку даних про дітей, здійснюється регіональним або федеральним оператором, до якого звернувся громадянин (далі іменується – відповідний оператор).
 • Громадянин пред’являє відповідному оператору паспорт, а у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, інший документ, що посвідчує його особу, та представляє:
  • заяву про своє бажання взяти дитину на виховання в свою сім’ю і з проханням ознайомити його з розташованими в державному банку даних про дітей відомостями про дітей, відповідних його побажань;
  • заповнену анкету громадянина, що бажає взяти дитину на виховання у свою сім’ю (далі іменується – анкета громадянина);
  • висновок органу опіки та піклування, видане за місцем проживання громадянина, про можливості громадянина бути усиновлювачем, опікуном (піклувальником) або прийомним батьком.
 • Відповідний оператор у 10-денний термін з дня одержання заяви і документів, зазначених у пункті 14 цих Правил, розглядає їх по суті і надає громадянину для ознайомлення анкети дитини та фотографії дітей, які залишилися без піклування батьків, що відповідають його побажанням, або повертає громадянину документи письмово із зазначенням причин відмови в наданні запитуваної ним інформації про дитину, що залишився без піклування батьків.
 • При виборі громадянином дитини, що залишився без піклування батьків, відповідний оператор видає йому направлення на відвідування цієї дитини та інформує про це в 3-денний строк органу опіки та піклування або регіонального оператора за місцем фактичного знаходження зазначеного дитини.
  Направлення видається на відвідування однієї дитини і дійсно протягом 10 днів з дати його видачі. Строк дії направлення може бути продовжений відповідним оператором при наявності підстав, що перешкоджають громадянину відвідати дитини у встановлений строк (хвороба, службове відрядження та ін).
  Відомості про дитину, що залишився без піклування батьків, на відвідування якого видано направлення одному громадянину, не можуть бути одночасно повідомлені іншому громадянину.
  Громадянин зобов’язаний в установлений для відвідування дитини, що залишився без піклування батьків, термін проінформувати в письмовій формі відповідного оператора про результати відвідування цієї дитини та прийняте нею рішення.
  У разі відмови громадянина від прийому на виховання в свою сім’ю запропонованого йому дитину він отримує направлення на відвідування іншого обраного ним дитини.
 • У разі якщо в регіональному або федеральному банку даних про дітей відсутні відомості про дитину, що залишився без піклування батьків, якого громадянин бажав би прийняти в свою сім’ю, він має право подати заяву з проханням про пошук такої дитини.
  Відповідний оператор не рідше одного разу на місяць письмово повідомляє громадянина про надходження (ненадходженні) нових анкет дитини, що містять відомості, які відповідають побажанням громадянина.
  Громадянин у 15-денний термін з дня одержання такого повідомлення може ознайомитися з новими анкетами дитини. Зазначений строк може бути продовжений, якщо громадянин у 15-денний термін з дня отримання повідомлення проінформує відповідного оператора про підстави, які перешкоджають йому ознайомитися з новими анкетами дитини (хвороба, службове відрядження та ін).
  Якщо громадянин, двічі отримавши повідомлення про результати пошуку дитини, що залишився без піклування батьків, не з’явився для ознайомлення з новими анкетами дитини, пошук дитини, що залишився без піклування батьків, для даного громадянина припиняється і може бути поновлений на підставі письмової заяви громадянина.
 • Громадянин зобов’язаний в 10-денний термін письмово проінформувати відповідного оператора:
  • про подання ним заяви до суду про встановлення усиновлення (удочеріння) дитини, заяви до органу опіки і піклування про встановлення опіки (піклування) та створення прийомної сім’ї;
  • про винесення рішення щодо передачі дитини на виховання в його сім’ю (рішення суду про встановлення усиновлення (удочеріння), рішення органу місцевого самоврядування про встановлення опіки (піклування), укладенні договору про створення прийомної сім’ї);
  • про прийняття ним рішення про відмову від пошуку дитини і припинення обліку відомостей про нього у державному банку даних про дітей.
 • Продовження…

  Законодавство